Scary vyšetření očí

09.05.2016 17:00

V rámci výstavy byl pozván pan MVDr. Beránek který prováděl vyšetření na dědičné oční vady. Scarýsek dopadl nejlíp jak mohl, takže je prostý všech DOV =)