Django Black Borderhaste

Django Black Borderhaste

Pejsek, maj. Daniela Růžičková, Jestřábí v Krkonoších